Xuất xứ

Phơi trong

Nhà kính

Sàng Phân loại

Lỗi hạt non khi rang

(trong 100 gram mẫu) 

HONEY ROBUSTA – CHẾ BIẾN MẬT ONG

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín Tách vỏ thịt bằng máy loại bỏ quả xanh và hường còn sót lại – Để nguyên lớp đường của quả chín.

Sơ chế honey – Phơi nắng trên giàn trong nhà kính để điều tiết nhiệt độ và gió – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Lâm Đồng

(Sản phẩm của chương trình Sản Xuất Liên Kết Bền Vững Chuyển giao Kỹ thuật và Bao tiêu sản phẩm với hơn 400 hộ nông dân).

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 14 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

ROBUSTA 98

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín – Sơ chế khô – Phơi nắng – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Lâm Đồng

(Sản phẩm của chương trình Sản Xuất Liên Kết Bền Vững với hơn 2.000 hộ nông dân).

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 14 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

ROBUSTA 90

Hái bằng tay – Sơ chế khô – Phơi nắng nguyên trái – Xay vỏ – Phân sàng bằng máy – Chạy sàng trọng lượng tách đá và tạp chất – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Bắn màu tách nhân đen, nâu – Vùng trồng Lâm Hà, Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

Washed Robusta

WASHED ROBUSTA – CHẾ BIẾN ƯỚT

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín – Tách vỏ thịt bằng máy loại bỏ quả xanh và hường còn sót lại – Ngâm ủ đúng kỹ thuật và rửa sạch nhớt rồi đem phơi.

Sơ chế ướt – Phơi nắng trên giàn trong nhà kính để điều tiết nhiệt độ và gió – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 14 : 90.0% min

ROBUSTA CLEAN – KHÔNG ĐEN

Hái bằng tay – Sơ chế khô – Phơi nắng nguyên trái – Xay vỏ – Phân sàng bằng máy – Chạy sàng trọng lượng tách đá và tạp chất – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Bắn màu tách nhân đen, nâu – Vùng trồng Lâm Hà, Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

ROBUSTA DRY-POLISHED – ĐÁNH BÓNG KHÔ

Hái bằng tay – Sơ chế khô – Phơi nắng nguyên trái – Xay vỏ – Phân sàng bằng máy – Chạy sàng trọng lượng tách đá và tạp chất – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Bắn màu tách nhân đen, nâu – Vùng trồng Lâm Hà, Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

Culi Robusta

CULI ROBUSTA

Hái bằng tay – Sơ chế khô – Phơi nắng nguyên trái – Xay vỏ – Phân sàng bằng máy – Chạy sàng trọng lượng tách đá và tạp chất – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Bắn màu tách nhân đen, nâu – Vùng trồng Lâm Hà, Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 2% max

+ Hạt vỡ : 1% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 1%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

Arabica Cầu Đất

ARABICA CẦU ĐẤT – SƠ CHẾ ƯỚT

Arabica được trồng tại vùng Cầu Đất, Đà Lạt, Lâm Đồng. Sử dụng phương pháp chế biến ướt sẽ giúp cà phê có được dải hương rộng. Cà phê sau khi được pha chế có vị chua nhẹ và cảm giác sạch khoang miệng sau khi uống, cùng hậu vị ngọt tự nhiên.

Nhân cà phê xanh được chọn lọc và phân loại trên sàng 16 và Sàng 18 dành riêng cho các khách hàng mua để Rang xay chất lượng cao, đặc biệt thích hợp Pha máy Espresso.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

ARABICA CẦU ĐẤT - HONEY

ARABICA CẦU ĐẤT – SƠ CHẾ HONEY

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín – Tách vỏ thịt bằng máy loại bỏ quả xanh và hường còn sót lại rồi đem phơi.

Sơ chế Honey – Phơi nắng trên giàn trong nhà kính để điều tiết nhiệt độ và gió – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Cầu Đất, Đà Lạt, Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Arabica Lạc Dương - Măng Lin

ARABICA LẠC DƯƠNG – SƠ CHẾ ƯỚT

Hái lựa bằng tay – Vớt nổi loại quả lỗi và tạp chất từ nguyên liệu – Rửa sạch quả chín – Tách vỏ thịt bằng máy loại bỏ quả xanh và hường còn sót lại – Ngâm ủ đúng kỹ thuật và rửa sạch nhớt rồi đem phơi.

Sơ chế ướt – Phơi nắng trên giàn trong nhà kính để điều tiết nhiệt độ và gió – Phân sàng bằng máy – Loại bỏ hoàn toàn tạp chất – Vùng trồng Lạc Dương, Lâm Đồng.

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 18 : 90.0% min

Nhận Báo Giá

+ Ẩm độ : 12.5% max

+ Hạt nâu : 0.1% max

+ Hạt vỡ : 0.5% max

+ Hạt sâu từ 3 lỗ trở lên : 0.5%

+ Tạp chất : 0.1% max

+ Trên sàng 16 : 90.0% min

Nhận Báo Giá